Om oss

Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Filosofi har utsetts till ett av universitetets profilområden, vilket innebär att forskningen "är ledande nationellt och har en hög status internationellt". Våra forskare publicerar sig regelbundet i internationella vetenskapliga tidskrifter och framstående filosofer från andra länder är ofta här och föreläser.

På institutionen arbetar ett 50-tal lärare, forskare, postdoktorer och doktorander samt 8 administratörer.

På Filosofiska institutionen har undervisning och forskning bedrivits sedan 1937.

Filosofiska institutionens historia

Anders Wedberg: Den första professorn i teoretisk filosofi

Här kan du titta och lyssna till några av våra filosofer.

Åsa Wikforss: Vad vet vi egentligen om oss själva?

Jonas Olson: Vad är moral egentligen?

Gustaf Arrhenius: Om framtida generationer

Här kan du lyssna till några av våra filosofer i podcast.

Om filosofers liv och tankar

Hur kunde filosofen Åsa Burman arbeta i näringslivet?

Svensk filosofi är ett ideellt samarbete mellan filosofiintresserade i landet och syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi.

Läs mer på Svensk filosofi

På denna sida