Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna-

Lokala examensbeskrivningar

Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16?

Examensregler

Yrke- och lärarexamen – Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för den examen programmet ska leda till.

Examensregler

 

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

 

Om du tar ut en magisterexamen, masterexamen eller annan examen på avancerad nivå  ordnar universitetet en promotionsfest i Aula Magna, två gånger årligen.

För nyblivna doktorer anordnas doktorspromotion en gång per år

Mer om akademiska högtider

 

Studievägledare

Sama Agahi, tel. 674 79 85,
sama.agahi@philosophy.su.se

Studierektor praktisk filosofi

Åsa Burman, tel. 16 26 18
asa.burman@philosophy.su.se

Studierektor teoretisk filosofi

Mattias Högström, tel. 16 33 58
mattias.hogstrom@philosophy.su.se

Studierektor lärarutbildning

Mikael Janvid, tel 16 79 80
 

Kontakt

Ibland kan du behöva komma i kontakt med studievägledare eller studierektor. Under rådande omständigheter har vi inga bestämda besöks- och telefontider. Det enklast sättet att kontakta oss är per e-post.

Studievägledare
Studierektor Praktisk filosofi
Studierektor Teoretisk filosofi
Studierektor lärarprogram
På denna sida