Kontakt

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Filosofiska institutionens expedition
Studievägledare
Studierektor Praktisk filosofi
Studierektor Teoretisk filosofi
Studierektor lärarprogram
På denna sida