Riktlinjer inför vårterminens undervisning

Under vårterminen 2021 kommer viss undervisning erbjudas på Campus, men fysisk närvaro på Campus är inte obligatorisk.

Riktlinjer

Under vårterminen 2021 kommer all undervisning och examination genomföras online. På enstaka kurser erbjuder vi också möjlighet att delta i vissa undervisningsmoment på Campus, men i huvudsak sker undervisningen via Zoom. På grund av faran med smittspridning kommer fysisk undervisning inte att erbjudas alla studenter samtidigt. För att alla studenter ska kunna delta i undervisningen på ett riskfritt sätt, är fysisk närvaro på Campus inte obligatorisk.

Om Folkhälsomyndigheten och Stockholms universitet ändrar sina riktlinjer och ställer in campusundervisning, följer vi givetvis dessa rekommendationer.

För mer specifik information om undervisning för respektive kurs hänvisar vi till kursens hemsida.

På denna sida