Så hittar du till oss

Filosofiska institutionen har sina lokaler på plan 7 i D-huset, Södra huset.

Södra huset

För dig som är ny filosofistudent på universitetet är det bra att veta var Filosofiska institutionen har sina lokaler.

Expeditionen och den övriga administrationen samt de flesta lärarna har sina kontor på plan 7 i D-huset, Södra huset i campus Frescati.

Undervisningen sker för det mesta i hörsalar och mindre undervisninglokaler på plan 2–4 i C–F husen. I kursschemat hittar du information om undervisningslokal.

Obs! Under rådande pandemi sker en stor del av undervisningen på distans. I kursschemat hittar du även information om vilken undervisningsform som gäller för respektive undervisningstillfälle.

Ibland tvingas vi ändra lokal eller undervisningsform med kort varsel. Så ha som vana att dubbelkolla i schemat.

 

På denna sida