Studera utomlands

På den här sidan informerar vi kontinuerligt om utlands- och utbytesstudier.

 

Härmed utlyses studieplatser för studier vid något av våra partnerinstitutioner under VT 2022 inom ramen för studentutbytet Erasmus+.

Obs! Vi räknar med att fysisk mobilitet kommer att vara möjlig på vårterminen 2022, men som ni förstår så kan förutsättningarna för utbyte ändras beroende på hur det utvecklar sig med covid-19 på olika håll.

För att kunna söka en utbytesplats ska du vara eller ha varit aktiv studerande vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Du ska vara registrerad och aktiv vid SU i syfte att ta ut en examen. Du ska vid avresan ha minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp).

Du kan dock inte söka om du har varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)

Skriv din ansökan i ett word-dokument. Nedanstående punkter ska finnas med.  Max två sidor text på svenska eller engelska.

• Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post, telefon)
• Vilken tidsperiod för utbytesstudier ansökan avser (heltid under minst 90 dagar)
• En kort presentation av dig själv (inklusive en redogörelse för dina språkkunskaper)
• Motivering till din ansökan
• Preliminärt kursval. De kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga - kursutbudet är ofta inte helt spikat vid tidpunkten för ansökan - men du bör gå in på lärosätets hemsida och orientera dig.
 
Våra partnerinstitutioner är:

Universitetet i Bayreuth (grund/avancerad nivå): Läs mer

Universitetet i Gent (alla nivåer: grund, avancerad och forskarstudier): Läs mer

Universitetet i Groningen (alla nivåer): Läs mer

Humboldt, Berlin (alla nivåer): Läs mer

Universitetet i Jena (grund/avancerad): Läs mer

Universitetet i Lille (grund/avancerad): Läs mer

Radboud, Nijmegen (grund/avancerad): Läs mer

Universitetet i Salzburg (grund/avancerad): Läs mer

Universitetet i Vilnius (alla nivåer): Läs mer

Generell info om utbyte inom Erasmus+ hittar du här

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fredag 6:e oktober 2021 och skickas per e-post till utbyteskoordinator Björn Brunnander: bjorn.brunnander@philosophy.su.se

Informationstillfällen om utlandsstudier

 
 

Kontakt

Kursadministratör
På denna sida