Avhandlingar och disputationer

Pågående avhandlingsarbeten

Våra doktorander skriver antingen så kallade monografier eller sammanläggningsavhandlingar. Vilket format som passar bäst väljs i samråd med handledare. Pågående avhandlingsarbeten beskrivs på doktorandernas profilsidor

Kommande avhandlingar

Kommande disputationer presenteras här på vår sida, under evenemang. Kommande avhandlingar annonseras även med spikblad i universitetets databas DiVA. Även äldre spikblad, från 2004 och framåt, kan sökas: Kommande avhandlingar

Centrala riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Sök bland våra utbildningar