Utlysning och antagning

Utlysning och ansökan

Utlysning av platser på forskarutbildningen görs högst en gång per termin men oftast mera sällan. Ansökningsdatum är antingen den 15 oktober eller den 15 april. Ansökan görs enligt de anvisningar som publiceras på denna sida i samband med utlysning.

Finansiering

Antagning till utbildningen förutsätter finansiering från start, antingen genom doktorandanställning eller (i sällsynta undantagsfall) genom egen, av fakulteten godkänd, finansiering.

Antagningsordning (68 Kb)

Sök bland våra utbildningar