Planerad tunnelborrning kan påverka inspelningar

Svenska kraftnät genomför en tunnelborrning under Södra huset med beräknad start i slutet av 2022. Arbetet kan komma att påverka verksamheten i Fonetiklaboratoriet.

Under hösten genomför Svenska kraftnät en större tunnelborrningen i vårt närområde. Enligt nuvarande beräkningar kommer tunnelborren fram till Frescati någon gång mellan november 2022 och januari 2023. Under följande 3–4 månader kan vi märka av störningar i Södra huset. Det kan komma att handla om bullernivåer motsvarande 50 dBA bottenvåningen, vilket innebär att vi under perioden inte kommer att kunna genomföra inspelningar med höga krav på tyst bakgrund.

Har du frågor, kontakta föreståndare Mattias Heldner:

Kontakt

Foto: Julija/Mostphotos