Företagsekonomen möter...

Evenemang

Datum: onsdag 20 september 2023

Tid: 16.30 – 17.30

Plats: Hörsal 3, Campus Albano

Ett samtal mellan Victor Malm (kulturchef Expressen) och Karin Berglund (stf prefekt för SBS). Samtalet modereras av Carl Cederström.

Vad gör egentligen de företagsekonomiska forskarna hela dagarna? Och vad blir man om man studerar företagsekonomi? Revisor, bankir, reklamguru, managementkonsult? Eller något helt annat? 

Företagsekonomi är en av de största institutionerna på Stockholms universitet, med ca 3500 studenter varje läsår. Men det är också en relativt ung akademisk disciplin, som vuxit fram i nära kontakt med näringslivet, som inte kan skryta med samma långa traditioner som filosofi, sociologi eller astronomi.

Betyder det att företagsekonomi är mindre av ett universitetsämne, där forskarna går företagens ärende? Och att studenterna tränas för att lyckas i näringslivet? Eller är det kanske tvärtom, att företagsekonomi är ett av de få ämnen som just kan stå emot marknadskrafter och på egen hand definiera vad det är? Det här är några av de brännande frågorna som kommer diskuteras under kvällens samtal.

Victor Malm är litteraturvetare. Han disputerade vid Lunds universitet på en avhandling om postmodernism och svensk poesi. Han är sedan 2022 kulturchef på Expressen.

Karin Berglund är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet med inrikting på entreprenörskap. Hon är ställföreträdande prefekt Företagsekonomiska institutionen.

Carl Cederström är docent i företagsekonomi och författare.

För att delta på eventet behöver du anmäla dig. Klicka här för att komma till Anmälan.