Final - SU Business Model Cup

tisdag 11 maj 2021 15.00 – 17.00

Online

SU Business Model Cup lanserades år 2017. Tävlingens syfte är att möjliggöra för studenter, forskare och medarbetare att i ett tidigt skede få hjälp att utveckla hållbara affärsmodeller. Tävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla institutioner på Stockholms universitet.

Hållbarhet har blivit allt mer aktuellt, både i Sverige och i övriga världen. Det är viktigt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt, för att kunna nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

SU Business Model Cup arrangeras av Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School och Drivhuset.

 

Hur ser processen ut?

Tävlingen startar den 4 februari.
Bidragen lämnas in senast den 20 april.
Finalevent: pitch inför en näringslivsjury 11 maj.

SU Business Model Cup
 

Vem får tävla?

Tävlingen är öppen för alla för alla studenter, forskare, doktorander samt anställda på Stockholms universitet.

 

Vad kan man vinna?

Tävlingen är indelad i två olika kategorier; bästa studentidén samt bästa forskaridén. Förstapris i respektive kategori 7 000 kr, andrapris i respektive kategori är 3 000 kr.