Känsla för kön & sexualitet på arbetsplatsen: en studie om emotioner och hbtqi-mångfaldsarbete

Seminarium

Datum: tisdag 30 maj 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Styrelserummet (Mötesrum 64), hus 2, plan 5
, Campus Albano

Avhandlingsplan/Thesis Proposal: Olle Jilkén

Ordförande
Professor Karin Berglund, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Opponenter
Anna Wettermark, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Docent Lotta Hultin, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Handledare
Professor Karin Berglund, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Docent Susanna Molander, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet