Caseföretag besöker studenter på kursen Corporate Finance

Den 7 mars besökte Peter Nyquist, chef för Investor Relations på Ericsson, studenterna på kursen Corporate Finance på Stockholm Business School.

Peter Nyquist deltog i kursen genom att svara på frågor och förklara telekomjätten Ericssons komplexa verksamhet. Frågorna ställdes av studenterna i förberedelserna inför deras avslutande uppgift på kursen - en DCF (Discounted cash flow) värdering av Ericsson.

Den här terminen är Ericsson caseföretag på kursen Corporate Finance. Caseföretaget i kursen är det företag som teorin om företagsfinansiering ska tillämpas på, med olika finansiella beräkningar och diskussioner, såsom årsstämma, bolagsstyrning, styrelse, ägande, optimal kapitalstruktur, utdelning och riskbedömning. Och sista övningen i kursen är att utföra en DCF-värdering av caseföretaget, d.v.s. Ericsson.

För att få en effektiv Q&A-session ledde fyra elever – Sara Wattar, Bianca Cordero Zalihic, Diba Zibari och Mohammed Dirawi – sessionen genom att skapa struktur och ställa inledande frågor till Peter Nyquist.

Caseföretag besöker studenter på kursen Corporate Finance.
Caseföretag besöker studenter på kursen Corporate Finance. Foto: Privat

Peter Nyquist uppskattade diskussionen och frågorna från eleverna mycket. Och han berömde eleverna för deras kunskap och bra frågor. Det var ömsesidigt, hans medverkan fick också mycket beröm av studenterna.

Kursen Företagsfinansiering / Corporate Finance ingår i Kandidatprogrammet i Företagsekonomi inriktning finansiering, termin 5 samt i masterprogrammet Bank och Finans och ges då för de studenter som tidigare läst nationalekonomi. Kursen går inte att söka som fristående kurs.

Läs mer om kursen Företagsfinansiering / Corporate Finance