Heterogenitet i beteendeinriktad verksamhetsstyrning

Beteendevetenskaplig forskning har visat att mänskligt beteende kan avvika betydligt från en modells förutsägelser. Trots insikten om att det inte finns ett standardiserat mänskligt beteende, finns det betydande skillnader i hur olika människor avviker från en modell. Olika människor fattar olika beslut i samma situation även när de har tillgång till samma information.

På senare tid har beteendeinriktad verksamhetsstyrning (behavioral operations management) i högre grad börjat fokusera på människorna som modellerna vill beskriva. Det saknas fortfarande kunskap om vilka faktorer som orsakar heterogeniteten i deras beteende. Det är med den bakgrunden som Neslihan Özlü bidrar med ny kunskap om drivkrafterna bakom ”beteendeheterogenitet”. Hennes forskningen presenteras i fyra artiklar i avhandling The Heterogeneity of Behaviour in Operations Processes. Neslihan Özlü disputerade vid Företagsekonomiska institutionen den 12 maj.

Neslihan Özlü med avhandlingen The Heterogeneity of Behaviour in Operations Processes.
Neslihan Özlü med avhandlingen The Heterogeneity of Behaviour in Operations Processes. Foto: Maria Stoetzer

När mänsklig bearbetning i beslutsfattande, val eller prognoser inte undersöks tillräckligt kan dessa skillnader förbli obemärkta. I dagens affärsvärld är människors roll i processerna viktiga, men det behövs en bättre förståelse för att människor är olika för att utveckla policyer som omfattar dessa skillnader och att modeller och smarta system tar hänsyn till den potentiella beteendemässiga heterogeniteten. I och med utvecklingen av ny teknik och dataanalys har vi verktyg och teknik för att göra grundliga analyser och generera insikter.

- Som potentiella drivkrafter för heterogenitet har jag studerat erfarenhet och användningen av tillgänglig information i tre artiklar och preferenser och avvägning i den fjärde artikeln berättar Neslihan.

Jag har studerat olika situationer, att göra beställningar i en industriell miljö, logistik i detaljhandel samt hur prognoser görs i en ekonomisk miljö. Några av resultaten i artiklarna har praktiska implikationer som understryker behovet för chefer att bekanta sig med sina anställdas arbetshistoria och livserfarenheter. Dessutom kan våra rön om kundernas val öppna upp nya vägar för att utveckla bättre policyer för helhetstjänster i detaljhandeln för bättre kundnöjdhet.

Neslihan Özlü i samtal med opponenten Professor Kai Hoberg, Department of Operations and Technology,
Neslihan Özlü i samtal med opponenten Professor Kai Hoberg, Department of Operations and Technology, Kühne Logistics University, Hamburg. Foto: Maria Stoetzer

Vi kan inte förbättra systemen utan att känna till de potentiella drivkrafterna bakom beteendemässig heterogenitet; människor avviker av en anledning. Information och erfarenhet, såväl som preferenser och avvägningar i val, beslut eller prognoser, kan pekas ut som de potentiella drivkrafterna för heterogenitet. Det har betydelse för hur beslutsstödsystem fungerar. Om företag investerar en betydande summa pengar i dessa system, och det inte blir effektiva beslut så är det inte en bra praxis. Med en mer personlig behandling av mänsklig bearbetning kan vi effektivare underlätta beslutsfattande.

- Det viktigaste är att vi måste förstå drivkrafterna bakom beteendemässig heterogenitet för att verkligen kunna mata smarta system med hur mänsklig bearbetning fungerar och hur den skiljer sig från individ till individ avslutar Neslihan.

Handledarna Olov Isaksson, Fredrik Eng Larsson, professor Thomas Hartman och Neslihan Özlü
Handledarna Olov Isaksson, Fredrik Eng Larsson, professor Thomas Hartman och Neslihan Özlü. Foto: Maria Stoetzer

Läs avhandlingen The Heterogeneity of Behaviour in Operations Processes

Läs mer om Neslihan Özlü