Ny bok beskriver kungens makt som statschef

Kung Carl XVI Gustafs ledarskap bekräftar den centrala ledarskapsideologin i det marknadsliberala samhället och det är framför allt näringslivets eliter som kungen socialt upphöjer. Det hävdar ekonomiprofessor Mikael Holmqvist i en ny bok.

I september har Carl XVI Gustaf suttit på tronen som kung i 50 år. Detta uppmärksammas på olika sätt under året. Nu i mars kommer Mikael Holmqvist, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet ut med boken ”Kungen - Sveriges ledare” på förlaget Natur & Kultur. Boken är tredje delen i en trilogi om Sveriges eliter, där han tidigare studerat Djursholm och Handelshögskolan i Stockholm.

Varför har du skrivit boken?

– Forskning om eliter är mycket eftersatt i Sverige men är angelägen inte minst i en tid som präglas av tilltagande social och ekonomisk segregation. Kungen som statschef, vilket är mitt fokus i denna bok, är ett tema som hittills inte behandlats i någon större utsträckning, vare sig av journalister eller forskare. Konstigt nog, med tanke på att statschefen formellt sett är Sveriges främste symbol och representant. Den stora mediala uppmärksamheten handlar istället oftast om kungen som person och människa.

Mikael Holmqvist är professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen.
Professor Mikael Holmqvist. Foto: Maria Stoetzer

Hur vill du beskriva kungen som Sveriges ledare?

– Kungen sprider och konsekrerar*, genom sin ”royal touch” den ledarskapsideologi som är en central komponent i det marknadsliberala samhället, nämligen att vi alla ska vara aktiva, engagerade, ansvarstagande, entreprenöriella, positivt tänkande och företagsamma. Kungens profilering och ”imageskapande” som statschef utgår från en idé om att han ska förstås som en ledare, det vill säga en social och moralisk förebild, mot bakgrund av ett allt mer marknadsinriktat Sverige.

Vilka är det som främst formar bilden av kungen som Sveriges ledare?

– Det är många aktörer inblandade, inklusive allmänheten. Men de tongivande är, förutom kungen själv, kungahuset, media och näringslivet och dess eliter. Den sistnämnda gruppen har en särskild betydelse i sammanhanget och har varit central för bilden av kungen som någon som verkar ”för Sverige - i tiden”, som är hans valspråk. Man kan till och med hävda att näringslivet agerat kungamakare genom det inflytande de haft på kungens framställning. Men det råder ett ömsesidigt förhållande: det är framförallt näringslivets eliter som kungen socialt upphöjer och konsekrerar.

Hur har monarkins historia påverkar kungens roll som statschef i dagens Sverige?

– Kungens profil som statschef är en spegling av vår tid, uttryckt genom hans valspråk ”För Sverige - i tiden”, men också ett uttryck för den historiska rollen som monarkin har att vara en socialt och moraliskt upphöjd institution i samhället, den främsta elitinstitutionen, om man vill.

Kungen Sveriges ledare
Copyright: Lotta Kühlhorn

Vilka data har du använt för boken och hur har du arbetat med dessa data?

– Datan består av arkivmaterial i form av exempelvis kungens uttalanden i intervjuer med media och hans tal under många års tid, samt hans besök och möten som statschef som beskrivs i det officiella programmet. Jag har exempelvis gått igenom cirka 400 tal och 1500 aktiviteter. Materialet har samlats in genom olika databaser, kungahusets arkiv, Riksarkivet, myndighetsarkiv med mera och tolkats utifrån de samhällsvetenskapliga teorier om eliter och makt som jag bygger studien på.

Finns det fler eliter du ska skriva om efter Djursholm, Handels och kungen?

– Vi får se vad framtiden ger, men just nu arbetar jag i flera internationella projekt där jämförelser görs mellan eliter från olika länder. I ett av dem studerar jag och finska forskare hur nya ekonomiska eliter ser på den nordiska välfärdsmodellen, till exempel idén om offentligt finansierad högre utbildning, sjukvård, med mera.

* Konsekration handlar om att socialt och moraliskt upphöja någonting, att förheliga det.

Läs mer om Mikael Holmqvist

Öppet seminarium 28 mars med bl a Mikael Holmqvist om boken Kungen - Sveriges ledare