Nya prefekter vid Stockholm Business School

Under sommaren får Stockholm Business School nya prefekter. Institutionen har också fått en ny professor, nya sektionsledare och en ny ämnesföreträdare.

Den 1 augusti får Stockholm Business School nya prefekter. Fredrik Nordin blir ny prefekt och Karin Berglund blir ny ställföreträdande prefekt. Både Fredrik Nordin och Karin Berglund är professorer och har varit verksamma vid Stockholm Business School under många år.

Fredrik Nordin har arbetat i flera olika roller på SBS sedan 2009. Han har varit både programansvarig och studierektor, under fem år var han sektionsledare på Marknadsföringssektionen och under det senaste året har han varit ämnesföreträdare inom marknadsföring. Karin Berglund arbetar som forskare och lärare vid Managementsektionen och har varit ämnesföreträdare inom management.

Foto: Maria Stoetzer
Fredrik Nordin, ny prefekt på Stockholm Business School från den 1 augusti 2022.

Läs mer om Fredrik Nordin

Läs mer om Karin Berglund

Prefekten ansvarar för institutionens verksamhet och har ansvar för ekonomi och personal. Prefekten har en mandatperiod på tre år och kan inneha flera mandatperioder. De utses av rektor och genom förslag från personalen vid institutionen.

 

Ny professor

Rektor har beslutat att befordra Iñaki Rodríguez Longarela till professor i företagsekonomi, inriktning finansiering. Iñaki Rodríguez Longarela är verksam vid Finanssektionen.

Läs mer om Iñaki Rodríguez Longarela


Nya sektionsledare och ämnesföreträdare

Hans Rämö är ny sektionsledare sedan 1 juli på Management sektionen och Jarkko Peltomäki är ny sektionsledare på Finanssektionen. Båda kommer att vara sektionsledare under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2025. Martin Johanson är ny ämnesföreträdare för Marknadsföring sektionen fr o m 1 augusti 2022 till 30 juni 2023

Läs mer om Hans Rämö

Läs mer om Jarkko Peltomäki

Läs mer om Martin Johanson