Skandia Theses Awards till Haiping Yu

Uppsatsen "Flight to Climate: Liquidity Commonality in Brown Equities" har fått priset som en av de två bästa masteruppsaterna inom finansiell ekonomi av Thule Foundation vid Skandia. Uppsatsen skrevs av Haiping Yu på masterprogrammet i bank och finans under vårterminen 2023.

Uppsatsen handledes av professor Lars Nordén och gynnades även av diskussioner och uppmuntran från professor Björn Hagströmer och professor Ran Xing vid SBS.

Uppsatsen konceptualiserar en innovativ systematisk likviditetsriskkanal av ESG-effekter på aktieprestanda och avslöjar ny empirisk evidens för samtidig likviditetsoscillation bland svenska aktier klassificerade som koldioxidutsläggs-efterhängsna, det vill säga bruna aktier, noterade på Nasdaq Stockholm i det stora segmentet. Den avslöjade ESG-specifika gemenskap i likviditet utgör en odiversifierad systematisk risk, vilket skulle innebära avkastningskompensation. Denna upptäckt bekräftar den negativa korrelationen mellan ESG och avkastning i en ekonomi som huvudsakligen påverkas av ESG-motiverade investerare som prioriterar klimatåtaganden, som i det empiriska sammanhanget av den svenska aktiemarknaden.

Haiping Yu
Haiping Yu

- "Innan jag studerade vid SBS hade jag en kandidatexamen i miljöstudier från Kanada och hade arbetat inom miljöbranschen i några år i Östasien. Efter att ha arbetat ville jag fortsätta att studera och ansökte till SBS. Jag är tacksam över att fått möjligheten att lära mig finansiell analytisk förmåga som gör det möjligt för mig att närma mig de komplexa klimatutmaningarna vi står inför idag genom data och finans," säger Haiping Yu.

Efter examen arbetar Haiping Yu som forskningsanalytiker inom områdena private equity och hållbar finans vid Swedish House of Finance.

Läs uppsatsen Flight to Climate: Liquidity Commonality in Brown Equities