Möt prefekt Maria Frostling

Maria Frostling har varit prefekt på Stockholm Business School sedan 2017, hon är också docent i marknadsföring.

Maria läste företagsekonomi på Företagsekonomiska institutionen och fick sin examen som civilekonom i slutet av 1980-talet. Hon arbetade sedan i fem år inom reklam- och media branschen innan hon kom tillbaka till akademin och började forska. Maria arbetade i sex år på Institutionen för Reklam och PR där hon var prefekt i två och ett halvt år. Institutionen för Reklam och PR slogs sedan ihop med Företagsekonomiska institutionen.

Det finns en väldig bredd i arbetsuppgifterna som prefekt säger Maria Frostling. Det handlar t ex om verksamhetsutveckling, ledningsfrågor, kvalitetsarbete, ekonomi och internationalisering. Uppdraget inkluderar frågor om hur institutionen ska prioritera resurser, hur SBS ska arbeta med undervisning, forskning och samverkan fortsätter hon.
Uppdraget inkluderar också frågor om arbetsmiljö och lika villkor, för anställda och studenter. Miljöarbetet på institutionen har blivit allt viktigare under senare år.

Maria Frostling, prefekt Stockholm Business School
Maria Frostling, prefekt Stockholm Business School

Hur ser du på din ledarroll som prefekt?

Jag ser på det lite som på rollen som en dirigent. Det finns ett orkesterdike fullt av kompetens och erfarenhet, men det gäller att få lite samstämmighet mellan de olika instrumenten.  För mig är ledning till stor del en fråga om team-arbete speciellt i en organisation som akademin, där kollegialt ledarskap är en ledstjärna.

Kan du berätta om institutionens mission och vision?

I vår mission och vision har vi betonat vikten av att bedriva forskningsdriven utbildning. Det har vi gjort därför att vi tror att det är viktigt att våra studenter får möjlighet att komma i kontakt med den forskning som bedrivs på institutionen på alla nivåer, alltifrån grundkurser till avancerad nivå. Frågor om ansvar och hållbarhet är vidare centrala i ambitionen att utbilda morgondagens samhällsbyggare.

Stockholm Business School kommer att flytta till nya Albano, vad finns det för förväntningar inför flytten?

Det ska bli enormt spännande att flytta till nya lokaler. Främst därför att SBS får en möjlighet att sitta tillsammans, i samma hus. Miljöombyte är bra, framförallt därför att en flytt i sig gör någonting med människor, och det öppnar upp för nya kontaktytor mellan sektionerna. Vi kommer också närmare andra institutioner, vilket kan leda till spännande samarbeten.

Sedan blir det intressant att se hur covid-19 pandemin påverkar sättet vi arbetar i framtiden, när allt är tillbaka till det normala igen. Kommer vi att resa mer eller mindre? Kommer vi att värdera möjligheten att arbeta hemifrån mer eller kommer vi att uppskatta vår arbetsplats och möjligheten till kontakt på ett nytt sätt?

På denna sida