Successiv återgång till undervisning på campus

Institutionens arbete för en successiv återgång till campusundervisning fortsätter som planerat under vårterminen och enligt Folkhälsomyndighetens och Stockholms Universitets föreskrifter och rekommendationer.

Uppdaterad 22 01 11

Det innebär att med start den 17 januari 2022 sker undervisningen på såväl campus som online, samtidigt som kursansvariga erbjuder hybrid- eller distansundervisning för såväl föreläsningar som seminarier där de bedömer det lämpligt och möjligt med hänsyn till kursers upplägg och pedagogik.

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och bidrar till att minimera smittspridningen och de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom ska du stanna hemma och testa dig för covid-19.

Vad gäller för din kurs?

Information om vad som gäller för din kurs finns i TimeEdit och i Athena. Där finns också information om vem som är kursansvarig för den kurs du läser.

Om du stannar hemma för att du har eller misstänker att du har covid-19, ska du veta att giltigheten för intjänade kurspoäng tillfälligt förlängs med en termin, vilket innebär att du kan behålla dina intjänade kurspoäng i denna kurs under hela vårterminen 2022. Studenter som tenterar under VT 2022 behåller kurspoängen under hela HT 2022.

Anmälningsformulär i Athena

För att undvika större samlingar i kurser om fler än 100 studenter och därmed minska risken för smittspridning kan kursansvariga lärare tillhandahålla ett anmälningsformulär i Athena, där de studenter som avser att närvara vid en föreläsning på campus anmäler sig till ett begränsat antal platser.

Examinationer

Examinationer som enligt schema är planerade att genomföras på campus kommer att genomföras på campus. Om det behövs så kommer kursansvariga att planerar för extra omtentamen. Ta med eget munskydd och använd det under hela tentamen.
Läs mer om universitetets anpassningar vid salstentamen


Håll dig uppdaterad

Läs mer om Stockholms universitets ställningstaganden kring covid-19
Frågor och svar om undervisning och covid-19

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Om Folkhälsomyndigheten och Regeringen inför nya restriktioner för undervisning på universitet och högskola kan kursmoment som planerats för campusundervisning med kort varsel komma att behöva bedrivas på distans. Du kommer då att få direkt information från kursansvarig lärare och via scheman.

 

I augusti 2021 flyttade Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School till nya lokaler i Hus 2, Campus Albano. Den nya adressen är Albanovägen 18.

Hitta till oss på Campus Albano

Kontaktuppgifter

Anställda på institutionen nås via mejl eller telefon.

På denna sida