Successiv återgång till undervisning på campus från 1 november 2021

Vid Stockholm Business School är all undervisning och examination online under terminsdel A och B, till och med 31 oktober. Under sista delen av höstterminen, terminsdel C och D, från 1 november 2021 till 16 januari 2022, kommer det att ske en succesiv återgång till campus där undervisningen är en kombination av online- och campusundervisning och där tentamina som regel genomförs på campus.

Uppdaterad 21 09 28

Vad gäller för din kurs?

Information om vad som gäller för din kurs finns i TimeEdit och i Athena. Där finns också information om vem som är kursansvarig för den kurs du läser.

Angående tentor HT2021 på FEK I, FEK II och FEK III

  • Under höstterminen görs alla ordinarie tentamina på kurserna Fek I och Fek II på distans.
  • Från den 1 november så görs alla omtentamina på kurserna Fek I och Fek II digitalt i sal på campus.
  • Från den 1 november görs ordinarie tentamina och omtentamina på Fek III- och masternivå digitalt i sal på campus.

Allmänna råd covid-19

Stockholm Business School följer Stockholms universitets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den 29 september tar Folkhälsomyndigheten bort många restriktioner kring covid-19.

Dessa allmänna råd kommer att gälla efter 29 september

Stockholm Business School är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och det är ca 3 500 studenter som studerar vid institutionen. Vid våra utbildningstillfällen deltar stora grupper av studenter. För att kunna planera för och ge utbildning med hög kvalitet behöver vi planera undervisningen med god framförhållning.

I augusti flyttade Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School till nya lokaler i Hus 2, Campus Albano.

Den nya adressen är Albanovägen 18.

Hitta till Hus 2, Albanovägen 18


Kontaktuppgifter

Anställda på institutionen nås via mejl eller telefon.

På denna sida