Undervisning online VT och HT 2021

På grund av den pågående pandemin med covid-19 så har institutionen nu tagit beslutet att all undervisning och examination fortsatt kommer att bedrivas online under resten av vårterminen och under första perioden av höstterminen, dvs terminsdel A och B, fram till och med 31 oktober 2021.

Uppdaterad 21 03 25

Stockholm Business School kommer inte att ta emot några inresande utbytesstudenter från våra partneruniversitet under sommaren och höstterminen 2021. Det gäller för samtliga kurser.

Den 20 november 2020 fattade Sveriges regering beslut om skärpta regler för bl a sammankomster där det är tillåtet att högst 8 deltagare samlas. Stockholms universitets rektor beslutade den 24 november att inga salstentamina ska genomföras och att det inte får vara mer än 8 personer samlade i grupp på campus. Sedan årsskiftet har det kommit ytterligare skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridningen i samhället.

Stockholm Business School kan komma att ha utbildning på campus i begränsad omfattning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för den undervisning som ges på campus.

Stockholm Business School är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och det är ca 3 500 studenter som studerar vid institutionen. Vid våra utbildningstillfällen deltar stora grupper av studenter. De restriktioner som nu gäller gör det svårt att i dagsläget planera för större aktiviteter på campus.

Stockholm Business Schools ambition är att så fort möjlighet ges kunna återgå till undervisning och examinationer på campus. I dagsläget vet vi inte när i tiden det kan ske.

Vad gäller för den kurs du läser?

De kursansvariga lärarna informerar om vad som gäller för den kurs du läser. Informationen läggs ut på kurshemsidan i Athena. Många lärare använder sig av Zoom för föreläsningar och seminarier. Zoom är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Kom igång med Zoom

Kontaktuppgifter

Anställda på institutionen arbetar till största delen hemifrån och kommunikation med studievägledare och lärare ske via mejl eller telefon.

 
Information om covid-19

Stockholms universitets information ang covid-19

Rektors blogg, Skärpta restriktioner på campus

Folkhälsomyndigheten


Tips till studenter

Så här kan du studera hemifrån

Råd till dig som pluggar på distans

Så klarar du studentlivet i karantän

Studenthälsan

Information från CSN angående Coronaviruset

På denna sida