Under utbildningen

Här finns information som vänder sig till dig som har kommit igång med din utbildning på Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS). Sådant som är bra och viktigt att veta när du är student hos oss.

Som programstudent på SBS måste du inför varje termin antingen anmäla dig till dina kurser via antagning.se eller besvara en enkät från SBS. Precis före terminsstart måste du också komma ihåg att registrera dig själv på SBS kurser i Ladok.

Här kan du se en film om hur du anmäler dig till kurser inom det program du går via antagning.se. Du hittar mer information om olika program och vilka kurser de innehåller under rubriken Anmäl dig till ny termin inom ditt program.

 

 

 

Här hittar du de kurser inom din utbildning som du ska anmäla dig till inför varje termin.

Kandidatprogram i företagsekonomi

Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6

Kandidatprogram i företagsekonomi och IT

Termin 2-6

Kandidatprogram i företagsekonomi etik och hållbarhet

Se den engelska sidan för mer information

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik

Se den engelska sidan för mer information

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)

Termin 2-6

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT

Termin 2-6

 

Athena är Företagsekonomiska institutionens lärplattform. Athena ersätter Fastreg som användes fram till VT2020. Varje kurstillfälle/utbildning har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurs/utbildnings sajt automatiskt genom att registrera dig på kursen. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter.

För att komma till din kurssajt i Athena måste du vara registrerad på kursen (kontrollera på Mina studier) samt ha ett aktiverat universitetskonto. Om du ändå inte hittar din/dina kurser i Athena så kontakta kurskoordinatorerna.

Här hittar du Athena

Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena.

På Serviceportalen hittar du frågor och svar om Athena.

Du kan vända dig till Helpdesk om du har frågor om Athena. Ställ din fråga i Serviceportalen eller ring 08-16 19 99. Du kan bland annat få hjälp med att återställa ditt lösenord.

Athena i mobilen

Du kan ladda ner en gratis app och använda Athena i mobilen eller på läsplatta. Appen heter Itslearning och finns för iPhone och Android.
Här hittar du instruktion om hur du gör för att ladda ner appen till din mobiltelefon eller platta.

 

Tips på var du kan hitta kurslitteratur.

I Frescati finns:


Andra tips:

  • Bokus
  • Adlibris
  • Facebookgruppen "Discussion forum for business students at Stockholm University" (Föreningen Ekonomerna)
 

Allt du behöver veta

Här har vi samlat information som är bra att ha under dina studier hos oss. Allt från hur du skriver ut ett studieintyg, ansöker om studieuppehåll eller dispens samt information om fusk och otillåtet samarbete och plagiat.

Vid SBS är examination en väsentlig och självklar del av studentens lärande, varför en kurs samtliga läraktiviteter examineras löpande. Detta ställer höga krav på den enskilde studenten, att ta ansvar för sina studier och sitt eget lärande; samtidigt som studenten därmed ges större möjlighet att påverka och styra sina studieprestationer.

Kontinuerlig examination

Betygssystem och betygsfördelning

Dispens (uppskov) från ett examinationsmoment innebär att en student som framlägger ett giltigt och skriftligt intygat skäl (sjukdom/sjukhusvistelse styrkt med ett läkarintyg) istället kan genomföra ett examinationsmoment vid närmast påföljande examinationstillfälle och med bibehållen poäng från tidigare examinationsmoment. Dispensansökan inlämnas till studierektor snarast efter aktuellt examinationsmoment.

Beviljad dispens gäller endast under den närmast påföljande terminen.

För examinationsmomentets vikt i förhållande till den totala examinationen hänvisas till kursens kursplan på kurssidan.

Dispensansökan för planerad frånvaro inlämnas tillsammans med skriftligt intygat skäl till studierektor senast vid kursstart. För blankett och mer information om ansökningsprcessen kontakta studierektor.

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför eller använder otillåtna hjälpmedel (exempelvis fusklappar, otillåtna anteckningar, internetsökningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Plagiat utgör också en form av fusk och innebär att en student i en examinationsuppgift använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att på ett korrekt vis hänvisa till originalkällan. Vid Företagsekonomiska institutionen används textjämförelseverktyget Ouriginal för att kontrollera äktheten i alla texter som är föremål för examination.

Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att grundad misstanke om fusk föreligger anmäler institutionen ärendet vidare till Rättssekretariatet som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad. Ett beslut om avstängning gäller i regel omedelbart.

Du ansvarar för att de regler som gäller och de instruktioner du får angående examinationer följs.

Studenter som blir anklagade eller misstänkta för vilseledande vid examination kan kontakta Stockholms universitets studentkår (SUS) för råd och stöd redan när misstanke om fusk riktas mot studenten. Är du osäker på vad som gäller för en examination, hör av dig till kursansvarig lärare.

Som student kan du skriva ut ett digitalt Ladokintyg (ett resultat- eller registreringsintyg) över dina studieresultat i universitetets webb-portal Ladok för studenter. Intyget kommer att vara i form av en pdf-fil som du kan spara på din egen dator, skriva ut eller skicka med e-post. Mottagaren kan sedan verifiera intyget genom att gå till en speciell webbsida och, genom att mata in den unika kod som finns på varje intyg, få se en exakt kopia av detta.

Resultat- och registreringsintyg på svenska och engelska kan även tillhandahållas av kurskoordinatorerna på SBS, Kräftriket eller via Infocenter i Studenthuset.

Ladok för studenter

Vill du göra uppehåll eller sluta läsa på programmet så kan du anmäla studieuppehåll eller avbrott på programmet med blanketterna nedan. Blir du sjuk och inte kan studera ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan.

Vad är ett studieuppehåll?

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet under en eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll är

  • föräldraledighet
  • vård av barn
  • sjukskrivning under längre period
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
  • studentfackliga uppdrag
  • tidsbegränsad provanställning inom Försvarsmakten.

Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg (skickas tillsammans med ansökan om studieuppehåll). Ett beviljat studieuppehåll registreras i Ladok. Du får ett intyg på detta som du kan visa upp vid behov för exempelvis CSN eller Försäkringskassan och du får information om hur du anmäler dig till nästa termin efter uppehållet. Under tiden för uppehållet kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.

Vad är ett studieavbrott?

Ett avbrott på programmet kan innebära att du har för avsikt att inte återuppta studierna. Det kan också innebära att du vill göra ett uppehåll i studierna, men av andra skäl än de som anges för studieuppehåll ovan. Det kan till exempel gälla om du vill arbeta istället för att studera eller prova en annan utbildning.
Ett avbrott läggs in i Ladok (www.student.ladok.se). Gör du tidigt avbrott termin 1 kan du söka till programmet på nytt via antagning.se men inte med garanterad plats. Gör du avbrott efter termin 1 och vill återuppta studierna längre fram för termin 2-6 måste du kontakta studievägledare senast 1 april respektive 1 oktober
inför den termin då du vill återuppta studierna. Då tar vi bort avbrottet och du kan söka med garanterad plats till nästkommande termin inom programmet, max 3 terminers uppehåll kan du göra för att kunna söka med garanterad plats. Hör du av dig senare än 1 april respektive 1 oktober kan vi inte garantera en plats åt dig till nästkommande termin. När du har avbrott kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.

Anmälan om studieavbrott (144 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (54 Kb)

Vill du ta med tidigare studier inom ramen för din utbildning? Då ska du ansöka om ett tillgodoräknande.

Information om och hur du ansöker hittar du på examenssidan under rubriken Tillgodoräknande.

 

Här har vi samlat information om praktik och jobb i Sverige och utomlands.

Karriärportalen MyCareer

På karriärportalen MyCareer hittar du praktikplatser, uppsatsämnen du kan skriva om i samarbete med företag eller organisation, traineeprogram och jobb. Du hittar också karriärevent och karriärtips.
Läs mer om MyCareer
 

Karriärportalen Highered

Som student på Företagsekonomiska institutionen har du tillgång till portalen Highered med lediga tjänster utomlands. Highered är perfekt för dig som är utländsk student och vill söka jobb i ditt hemland, eller svensk student som vill jobba utomlands. När du skapar konto i Highered använder du din universitetsmejladress, som slutar på student.su.se.

Gå till karriärportalen Highered

 

Här kan du läsa mer om olika stipendier du kan söka som student på Företagsekonomiska institutionen.

Läs mer om stipendier

 

Visste du att det finns olika uppsatstävlingar som som du kan delta i när du skriver din examensuppsats?

Läs mer om uppsatstävlingar

 

Var/när hittar jag schema, uppgift om vem som är kursansvarig och terminstider?

Vid respektive kurshemsida hittar du schema och kursansvarig. Du kan söka efter din kurs i den digitala utbildningskatalogen. Du hittar också information om dina kurser i Athena. Scheman för nästa termin brukar uppdateras dagen innan midsommarafton inför höstterminerna och ca 23/12 inför vårterminerna. Här hittar du terminstider.

Var hittar jag amanuensernas mottagningstider? Vad är en amanuens?

Amanuensen är en student på antingen på kandidat- eller masternivå som kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i den kurs du läser. Amanuensernas mottagningstider finner du här ovan.

Jag vill göra avbrott på en kurs, hur gör jag?

Du kan själv göra avbrott på kurser i Ladok, det finns två sorters avbrott: "Tidigt avbrott" och "Avbrott":

Gör du avbrott innan tre veckor har gått på en kurs så blir det ett Tidigt avbrott, vill du läsa kursen en annan termin måste du söka till kursen/kurspaketet på nytt och bli antagen för att kunna förstagångsregistrera dig på nytt på den kursen. Det går inte att omregistrera sig.
Gör du däremot inte avbrott alls eller gör avbrott efter att tre veckor har gått på kursen så kan du inte blir förstagångsregistrerad igen (även om du söker och blir antagen till kursen/kurspaketet) men du kan bli omregistrerad så länge kursen finns kvar:

Jag har inte klarat en kurs, hur gör jag för att läsa klart?

Kontakta kurskoordinator den terminen du vill läsa klart kursen för att bli omregistrerad på en kurs du tidigare varit registrerad på men ännu inte klarat, ange personnummer. Som omregistrerad kan du anmäla dig till tentamen och du kan gå på föreläsningar. Vid kursstarten får du kontakta kurskoordinator för att höra om du eventuellt kan få plats i en seminariegrupp. Kontakta även kurskoordinator om du är osäker på om kursinnehållet är detsamma som när du först registrerade dig på kursen samt om du har övriga frågor om kursen.

Varför kan jag inte anmäla mig till omtenta?

Du måste omregistrera dig på kursen den termin du vill göra tentan, det gör du i Athena eller genom din kurskoordinator.

Vart vänder jag mig om betyget inte är rapporterat till Ladok?

Kontakta kurskoordinatorerna (kontaktuppgifter under Kontakt nedan).

Hur väljer jag ämnesfördjupning inom Kandidatprogram i företagsekonomi?

Du väljer ämnesfördjupning genom att anmäla dig till de kurser du ska läsa inför varje termin. Alla får läsa den ämnesfördjupning de vill, vi har inte begränsade platser inom programmet. Du får inte läsa mer än 180 hp inom programmet (inte mer än en ämnesfördjupning)

Jag behöver uppehåll på Kandidatprogram i företagsekonomi. Vad gäller?

Se: Studieuppehåll/avbrott ovan.

Var kan jag köpa och sälja begagnad kurslitteratur?

Stockholms universitets studentkårs andrahandsbokhandel Campusbutiken ligger i Allhuset (Frescati). Där kan du både köpa begagnad kurslitteratur och lämna in dina gamla kursböcker till försäljning. Mer information finns på Campusbutiken: https://www.campusbutiken.se/

Jag började läsa program eller fristående kurs för flera år sedan och vill veta om det går att läsa klart?

Kontakta studievägledare (kontaktuppgifter hittar du under Kontakt nedan).

Ska man skriva uppsatsen tillsammans eller ensam?

Kandidatuppsatsen ska skrivas i grupp om 3 studenter.

Vem ska jag vända mig till om jag vill få gamla tentor?

Du kan mail till coursecoordinator@sbs.su.se

På denna sida