Den pågående coronapandemin har fått flera länder att införa stränga regler om karantän och social distansering. Detta kan begränsa spridningen av Covid-19, men ensamhet, ångest och depression följer, särskilt bland människor som bor i täta städer med begränsat offentligt utrymme.
 

Stephan Barthel
Stephan Barthel

I en kommande studie publicerad i tidskriften Landscape and Urban Planning, diskuterar forskarna Stephan Barthel och Johan Colding med flera den roll som stadsnära naturmiljöer spelar i dessa kristider. De lyfter hur viktigt det är att människor i städer har både rumslig tillgänglighet och juridiska rättigheter att vistas i parker, trädgårdar och naturen. Detta bör vara en grundläggande strategi för städer när man hanterar denna kris, enligt dem.

– Kontakten med naturen erbjuder ett sätt att hantera och motverka stressfaktorer i vardagen, samtidigt som det möjliggör social distansering, säger Stephan Barthel.
Kontakt med naturen är inte det enda som behövs för att bekämpa alla utmaningar i samband med Covid-19, men en viktig del av en större strategi. Även om ökad grönska i städer inte kommer att hända under den nuvarande pandemikrisen, tror författarna det kan ge värdefull insikt för framtida planering.

Läs mer på Stockholm Resilience Centres webbplats.