Film från direktsändningen den 22 mars 2016.

"Att tala om utvecklingen inom måleriet i relation till Debussys verk är ingenting nytt, men vilka problem uppstår i och med en sådan diskussion?", säger Charlotta Nordström, fil. dr. i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, verksam som forskare i Stockholm och Paris.

Porträtt av Charlotta Nordström fil. dr. vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet. Foto: François Capdeville
Charlotta Nordström fil. dr. vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet. Foto: François Capdeville

"Debussys opera Pelléas och Mélisande har traditionellt ansetts vara impressionistisk i stil, inspirerad av det impressionistiska måleriet. En målning som brukar nämnas i sammanhanget är Monets Impression: soleil levant  från 1872. Numera talar man oftare om Pelléas och Mélisande som ett symbolistiskt mästerverk. Inom den symboliska konsten ligger Gustave Moreaus abstrakta landskap och Pierre Puvis de Chavannes atmosfäriska bildvärldar med upprepningar av figurer nära som referenser. Samtidigt signalerar verket slutet på den romantiska traditionen och början på det sena 1800-talets modernism."

Charlotta Nordström disputerade hösten 2015 med avhandlingen ”Up the Stylish Staircase – Situating the Fürstenberg Gallery and Art Collection in a Nineteenth-Century Art World.

Förutom att positionera galleriet och samlingen på 1880-talets samtida, svenska konstscen, innehåller avhandlingen analyser av relaterade utställnings- och samlarpraktiker. I sitt nya forskningsprojekt närmar hon sig Les ballets suédois ur ett konstvetenskapligt perspektiv och behandlar bland annat kompaniets position på den modernistiska konstscenen.