Kungliga Operans uppsättning av Figaros bröllop hösten 2016.

Motsättningen mellan bestraffande och reparativ rättvisa, mellan hämnd och förlåtelse, är ett återkommande tema i Mozarts operor. Elektra, Greve Almaviva, Vitellia och Nattens drottning är några av de karaktärer som känner sig kränkta och som vill att förövaren ska straffas med döden. Ilia, Grevinnan Almaviva, Titus och Sarastro däremot, har varit utsatta för värre kränkningar, men väljer förlåtelse istället för hämnd.

Magnus Tessing Schneider
Magnus Tessing Schneider

"Som den sydafrikanske biskopen Desmund Tutu sa efter att apartheid upphört, handlar förlåtelse inte bara om altruism – ännu mindre om att förneka känslor som hat och vrede – men om att frigöra sig från offerrollen, som på ett sätt låser fast en i ett beroendeförhållande till gärningsmannen", säger Magnus Tessing Schneider.

"Genom förlåtelse kan man gå vidare och möjligen också hjälpa denne att bli en bättre människa. Det kräver dock att han/hon samtidigt erkänner sin skuld."

Figaros bröllop är bland annat en skildring av den svåra process där Greven kan be om förlåtelse och där Grevinnan kan ge förlåtelse. Redan 1786 var operan med om att utveckla en demokratisk känslighet.

Teatervetaren Magnus Tessing Schneider har tidigare föreläst på Kungliga Operan om Mozarts Don Giovanni.