Universums materia består till 80% av en ny sorts, okänd materia, som inte ger sig till känna genom annat än sin tyngdkraft. Därför kallas denna typ av materia "mörka materian". Fastän detta faktum har påpekats redan på 1930-talet så vet vi än idag inte vad denna materia består av. Många idéer finns dock, och de mest lovande förutspår att mörka materian i sällsynta fall kan ge upphov till gammastrålning, en speciell typ av ljus som har energier som är ungefär 1000 gånger större än till exempel röntgenstrålning.

Vi letar febrilt efter denna strålning från rymden. Satellitburna och markbundna teleskop, som är speciellt konstruerade för att detektera gammastrålning, har precis nått en känslighet som - om våra idéer är korrekta - kan leda till en lösning av gåtan inom de närmaste åren. Jan Conrad kommer att berätta om den mörka materian och hur man försöker att upptäcka den.

Jan Conrad är professor i astropartikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet.