Undervattensroboten Calle. Foto: KTH.
Undervattensroboten Calle. Foto: KTH.
 

SMaRC, Swedish Maritime Robotics Centre, är ett av fyra nya industriella forskningscentra finansierade av Stiftelsen för strategisk forskning 2017 – 2023. Centret leds av KTH med branschpartners som Saab, MMT Sverige, FOI och FMV samt Göteborgs och Stockholms universitet.

Målet är att utveckla nästa generation maritima robotar som kan komma att helt förändra verksamheten i områden som maritima näringar ("blå tillväxt"), samhällsskydd och miljöövervakning.

Från Stockholms universitet är Nina Kirchner och Gia Destouni med i projektet. Nina ska utvärdera SMaRC:s teknikutveckling och demonstratorprogram under krävande fältarbete i polarmiljöer där robotarnas funktionalitet och prestationsförmåga testas ur bland annat en klimatforskares perspektiv. Gia är med i projektets Scientific Advisory Board.

Läs mer om SMaRC på KTH:s webb.

Och om övriga projekt inom Stiftelsen för strategisk forsknings satsning.