Arkeologi

Artiklar

  • Nanouschka Myrberg Burström. Foto: Eva Dalin Arkeologi som lockar fram berättelser ur myntskatter Många tycker att gamla mynt är fascinerande. För Nanouschka Myrberg Burström är de också ett fönster till hur våra förfäder umgicks och tänkte. Mynten kan berätta om politiska och kulturella processer, människors sedvänjor eller enskilda släkters livsöden.
  • Runolog Magnus Källström i färd med att undersöka runstenen. Runsten återfunnen efter 300 år En nästan 1000 år gammal runsten har återfunnits vid Bogesunds brygga väster om Vaxholm. Runstenen kom fram under en exkursion i kursen landskapsarkeologi vid Stockholms universitet. Stenen är känd sedan tidigare, men har varit försvunnen sedan 1600-talet.
  • Samtidsarkeologin bryter ny mark Numera ägnar sig arkeologer inte bara åt att gräva ut forntida gravfält och boplatser, de intresserar sig också för materiella spår från vår egen tid. Ibland handlar det om så kallade besvärliga kulturarv – som ruiner efter sovjetiska raketbaser eller nazistiska festplatser.