Klimat, hav och miljö (LFartiklar)

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Ledande områden
 6. Naturvetenskap
 7. Klimat, hav och miljö (LFartiklar)

Artiklar

 • Martin Jakobsson Spår efter jordbävning i Vättern hittat av Martin Jakobsson Mycket tyder på att en kraftig jordbävning, som mätte 7,5 på Richterskalan, inträffade för cirka 11 500 år sedan i Vättern. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet, ligger bakom studien som publiceras i tidskriften Geology.
 • Örjan Gustafsson i orange tröja Forskare kommenterar klimatkoalition i Vetenskapsradion Sotutsläpp från u-landsspisar, tegelfabriker och diesellastbilar ger klimatuppvärmande moln som regnar ned och dödar 7 miljoner människor per år i hjärt- och lungsjukdomar. Det här vill koalitionen Climate and clean air coalitions (CCAC), bestående av 82 länder, råda bot på. I veckan samlades koalitionen i Paris för att avrapportera de första två årens arbete.
 • Foto av Nina Kirchner - kort blont hår, grön tröja och jeansjacka Ny satsning för att studera svårtillgängliga havsområden En nationell infrastruktur för att studera svårtillgängliga förhållanden i havet skapas nu med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Göteborgs universitet, Chalmers och Stockholms universitet står bakom konsortiet MUST, Mobile Underwater System Tools, som nu tilldelas 38 miljoner kronor.
 • Östersjöns ekosystem Baltic Eye - sätter Östersjön på agendan Nya rön om Östersjön publiceras kontinuerligt och vid Stockholms universitet är just den forskningen både bred och djupgående. Så hur kommer det sig att det går så långsamt att lösa Östersjöns miljöproblem? Satsningen Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ska se till att beslutsfattare får den kunskap om Östersjön som de behöver.
 • Nina Kirchner Foto: Erik Kirchner Geologiska frågor kräver tvärvetenskap Datormodeller av forntida inlandsisar kastar inte bara nytt ljus över de pågående förändringarna i Arktis och Antarktis. De bidrar även till att förutse vårt framtida klimat. Ismodellerare Nina Kirchner är i grunden matematiker, men söker sig helst över ämnesgränserna.
 • Bred klimatforskning vid Bert Bolincentret Studier av isborrkärnor, trädens årsringar och av moln över Arktis. Det är några metoder som används vid Bert Bolincentret för klimatforskning för att öka kunskapen om Jordens klimat och för att kunna förutsäga framtidens.
 • Helhetsperspektiv på cyanobakteriers blomningar Systemekologiska institutionen bedriver omfattande forskning om Östersjöns ekosystem. Ragnar Elmgren och Elena Gorokhova vid institutionen är ansvariga för ett nytt tvärvetenskapligt fyraårsprojekt om sommarblomningar av cyanobakterier, som fått 14 miljoner från forskningsrådet Formas.
 • Naturens tjänster runt omkring oss Stockholm var först i världen med att bilda en nationalstadspark och Stockholms universitet kan stoltsera med att ligga mitt i den. Här i Nationalstadsparken bedrivs också en av delstudierna inom Millennium Ecosystem Assessment, en studie om hur förvaltning av stadsnära natur kan stärka en uthållig stadsutveckling.

Kontakt

Klimat:

Leonard Barrie
Föreståndare för Bert Bolincentret för klimatforskning, professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartgeologi
E-post: leonard.barrie@geo.su.se

Professor Gunilla Svensson, Meteorologiska institutionen
E-post: gunilla@misu.su.se

Hav:
Tina Elfwing 
Föreståndare Stockholms universitets Östersjöcentrum
E-post: tina.elfwing@su.se

Professor Martin Jakobsson, Institutionen för geologiska vetenskaper
E-post: martin.jakobsson@geo.su.se

Miljö:

Professor Cynthia de Wit, Institutionen för tillämpad miljövetenskap
E-post: cynthia.de.wit@itm.su.se

Professor Åke Bergman, Institutionen för material- och miljökemi
E-post: ake.bergman@mmk.su.se

From Navarino Environmental Observatory (NEO)