Hur de djupa raviner som finns i svenska älvdalar uppkommit är en fråga som debatterats i decennier. Genom att för första gången använda dateringsmetoden beryllium-10 inom denna frågeställning kan forskarna nu dra slutsatsen att det varken är inlandsisen själv eller älvar efter inlandisens avsmältning som är upphov till dessa klippraviner utan smältvatten under isen.

– Ingen har tidigare försökt att dechiffrera dessa klippraviner med hjälp av beryllium-10 dateringar. Med hjälp av de nya dateringarna fick vi fram bevis för att ravinerna redan fanns när isen drog sig tillbaka och därför måste de ha bildats av smältvatten under isen, säger John Jansen, Senior Fellow vid University of Wollongong och Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

John Jansen har lett studien som genomförts av en internationell forskagrupp med forskare från Australien, Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Schweiz. Teamet bakom resultaten består av geomorfologer som är specialiserade på att förstå hur floder och glaciärer fungerar och geokemister och fysiker som mäter kosmogena radionuklider, såsom beryllium-10, för att få fram en ålder på bergsytor.

Studien omfattar mätningar på berggrundsytor i sju klippraviner, från Indalsälven i söder till Lule älv i norr.

Artikeln i Nature Communications
"Swedish inner gorges were likely cut by subglacial meltwater during Fennoscandian ice sheet decay”. DOI 10.1038/ncomms4815. Finns att ladda ner på: http://www.nature.com/naturecommunications.

För ytterligare information
Clas Hättestrand, professor vid Institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet (medförfattare till studien), tfn 0702-74 77 70, e-post clas.hattestrand@natgeo.su.se

Mer information om John Jansen http://johnjansen1.blogspot.se