Bert Bolin
Bert Bolin Foto: KVA
 

”Climat change: Bert Bolin and beyond”

Symposiet ”Climat change: Bert Bolin and beyond” hålls den 27 september klockan 16:00–17:45 på Kungl. Vetenskapsakademien. Professor Alasdair Skelton, direktör vid Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, är moderator. Symposiet är ett samarbete mellan Bolincentret för klimatforskning, Kungl. Vetenskapsakademien, Naturvårdsverket och Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Obs! Symposiet är endast öppet för inbjudna gäster samt press.

Direktsändning av symposiet  på www.kva.se.

Film om Ilonas Riipinens forskning och IPCC-rapportens betydelse.

Bolincentret för klimatforskning
Bolincentret för klimatforskning är uppkallat efter professor Bert Bolin som var en framstående klimatforskare. Centret leds av Stockholms universitets institutioner för geologiska vetenskaper, meteorologi, naturgeografi och kvartärgeologi samt tillämpad miljövetenskap i samarbete med SMHI och KTH.

Centret bildades 2006 för att underlätta samarbetet mellan forskare inom olika områden och för att få ett helhetsperspektiv på de komplicerade processer som påverkar jordens klimat. Vid centret arbetar 170 meteorologer, oceanografer, geologer, naturgeografer och miljövetare med gränsöverskridande grundforskning för att ta fram ny kunskap om världens klimat i dåtid, nutid och framtid. www.bolin.su.se

Bert Bolin
Bert Bolin (1925 – 2007) var en internationellt ledande klimatforskare vid Stockholms universitet som publicerade en mängd viktiga artiklar om bland annat växthuseffekten.

– Bert Bolin hade ett brett kunnande inom många vetenskapliga områden och förmågan att se på klimatfrågan ur ett helhetsperspektiv. Han var mycket intresserad av klimatförändringarnas konsekvenser för samhället och grundandet av IPCC var ett exempel på detta, säger Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi och kollega till Bert Bolin.

Bert Bolins stora diplomatisk talang bidrog starkt till hans framgångar med att skapa internationella organisationer för gränsöverskridande samverkan. Politiska beslut i klimatfrågor världen över baseras till stor del på IPCC:s utvärderingar av forskningsfronten. Organisationen tilldelades tillsammans med Al Gore Nobels fredspris år 2007. Läs mer om Bert Bolin (text på engelska).

Svante Arrhenius, också professor vid dåvarande Stockholms högskola, beräknade växthuseffekten redan 1896 – för hand!


Program för symposiet ”Climat change: Bert Bolin and beyond”


Welcome and opening remarks
Prof. Barbara Cannon, President of the Royal Swedish Academy of Sciences

IPCC assessments and their relevance to climate policy
Dr. Rajendra Pachauri, Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Sweden’s contribution to the IPCC and UNFCCC process
Hon. Lena Ek, Minister for the Environment, Swedish Ministry of the Environment

The scientific basis for Bert Bolin’s later IPCC work
Prof. Henning Rodhe, science colleague of Bert Bolin, Bolin Centre for Climate Research and Department of Meteorology, Stockholm University

Aerosol particles – Cooling the climate and polluting the air
Assoc. Prof. Ilona Riipinen, Bolin Centre for Climate Research and Department of Applied Environmental Science, Stockholm University

Clouds and climate – Still a cloudy picture
Dr. Frida Bender, Bolin Centre for Climate Research and Department of Meteorology, Stockholm University

Highlights of the Working Group I contribution to the IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5)
Prof. Thomas Stocker, Co-Chair of IPCC Working Group I

Dedication of Working Group I AR5 to Bert Bolin
Prof. Qin Dahe and Prof. Thomas Stocker, Co-Chairs of IPCC Working Group I