Kognitivt åldrande

Artiklar

  • Betulaprojektet Betulaprojektet är en longitudinell studie som sedan 1988 följer utvecklingen hos flera tusen personer. Vart femte år testas kognitiva funktioner som minne och språk.
  • Doftminnet avslöjar det goda åldrandet Personer med dåligt luktsinne är överrepresenterade bland de som får demens. Dessa nya forskningsrön är bra exempel på luktforskningen vid Gösta Ekmans Laboratorium som sker inom ramen för Betulaprojektet.
  • Nytt ljus över svensk och nordisk äldreomsorg Svensk äldrevård har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Konsekvenserna vet vi väldigt lite om. Sara Erlandsson och Petra Ulmanen, doktorander vid Institutionen för socialt arbete, vill kasta nytt ljus över en viktig del av vårt välfärdssystem.