Försökspersonerna genomgår även hälsoundersökning och tillfrågas om sin livssituation. Dessutom samlas genetiska data in och deltagarnas hjärnor avbildas.

Den tvärvetenskapliga forskningen samordnas från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Inom det ledande forskningsområdet Kognitivt åldrande ingår även forskare vid Institutet för internationell ekonomi, Stressforskningsinstitutet och Centre for Health Equity Studies, CHESS. Dessutom ingår forskare vid en rad universitet i Sverige och internationellt.