De institutioner som har fått flest bidrag är följande:

Fysikum tilldelas 7 bidrag om ca 23 miljoner kronor.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) tilldelas 6 bidrag om 20 miljoner kronor.

Institutionen för geologiska vetenskaper tilldelas 5 bidrag om 17 miljoner kronor.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) tilldelas 4 bidrag om 13.5 miljoner kronor.

Institutionen för organisk kemi tilldelas 4 bidrag om 11 miljoner kronor.

Institutionen för astronomi tilldelas 3 bidrag om 11 miljoner kronor.

Meteorologiska institutionen (MISU) tilldelas 3 bidrag om 10.5 miljoner kronor.

Matematiska institutionen tilldelas 3 bidrag om 8 miljoner kronor.

Av de totalt 1 767 ansökningar som kom in beviljades 340 stycken bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 19 procent. Det totala belopp som beviljats för hela bidragsperioden är drygt 1 119 miljoner kronor (varav 873 639 000 kronor för fria projektbidrag och 245 501 000 kronor för etableringsbidrag). 

Mer info om bidragen finns hos Vetenskapsrådet.