Bidrag till Stockholms universitet:

Jenny Cisneros Örnberg vid SoRAD beviljas 9 miljoner kronor för programmet ”Möta utmaningar och minska spelproblem: hjälpsökande, bedömningsinstrument, samsjuklighet och effekter av policy”.

Bo Malmberg vid Kulturgeografiska institutionen beviljas 9 miljoner kronor för programmet ”Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige 1990-2016”.

Mikael Rostila vid CHESS beviljas 9 miljoner kronor för programmet ”Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv”.

Carina Mood vid Institutet för social forskning beviljas 11 miljoner kronor för programmet ”Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige”.

Bitte Modin vid CHESS beviljas 11,5 miljoner kronor för programmet ”Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv (RELINK)”.

Gunnar Andersson vid Sociologiska institutionen beviljas 9 miljoner kronor för programmet ”Åldrande i god hälsa - individer, familjer, hushåll och samhälle i förändring”.

Flest beviljade programbidrag fick forskare vid Stockholms universitet (6 st), Karolinska Institutet (6 st), Göteborgs universitet (3 st) och Umeå universitet (2 st).

Läs mer på Fortes webbplats.