Följande forskningsprojekt vid Stockholms universitet har beviljats medel:

Claes Andréasson vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut beviljas medel för projektet ”Transient och konstitutiv aktivering av HSF1”.

Ülo Langel vid Institutionen för neurokemi beviljas medel för projektet ”Målsökande till hjärntumörer”.

Piergiorgio Percipalle vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, beviljas anslag för projektet ”Reglering av ribosomen biogenes i bröstcancerceller”.

Britt-Marie Sjöberg vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas medel för projektet ”Enzymatisk reduktion av ribonukleotider”.

Neus Visa vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut beviljas medel för projektet ”Exosomens roll i DNA-reparation”.

Jämställd beviljning

Cancerfonden meddelar att denna utdelning är deras mest jämställda någonsin: 41 procent av alla ansökningar från kvinnliga forskare beviljades, jämfört med 42 procent från manliga forskare. Tidigare år har det skiljt mellan fyra och tio procentenheter mellan könen. 

Läs mer på Cancerfondens webb.