De projekt vid Stockholms universitet som har tilldelats bidrag är följande:

Ann-Beth Jonsson vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut beviljas 2 700 000 kronor för projektet ”Molekylära mekanismer vid interaktion mellan bakterier och värdceller”.

Britt-Marie Sjöberg vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas 2 700 000 kronor för projektet ”Att utforska ribonukleotidreduktas som ett målenzym för att bekämpa bakteriella infektioner”.

Eva Sverremark-Ekström vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut beviljas 2 100 000 kronor för projektet ”Samspelet mellan tarmbakterier och immunsystemet - hur påverkar det immunologisk funktion och allergiutveckling?”

Marie Öhman vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut beviljas 2 000 000 kronor för projektet ”RNA editering och dess funktionella konsekvenser i människans transcriptom”.

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R):

Margareta Törnqvist vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi beviljas 2 100 000 kronor för projektet ”Moderna metoder för uppskattning av in vivo dos och genotoxisk potens som komponenter för cancer-riskbedömning”.

Forskarskola inom bioinformatik

Till utlysningen om forskarskola inom bioinformatik beviljar Vetenskapsrådet 5 miljoner kronor per år under tre år, det vill säga totalt 15 miljoner kronor. Projektledare är professor Arne Elofsson vid Institutionen för biokemi och biofysik.