Marianne Döös vid Institutionen för pedagogik och didaktik tilldelas 2 475 000 kronor för att tillsammans med Södertälje kommun utveckla modellen Funktionellt delat ledarskap. Det handlar om att ge rektorer och förskolechefer goda förutsättningar att klara sitt uppdrag och också sprida kunskap om denna modell.

Anna Nyberg vid Stressforskningsinstitutet tilldelas 3 673 000 kronor för att tillsammans med Centre for Health Equity Studies (CHESS) ta fram strategier för att stoppa de stigande sjukskrivningstalen i kontaktyrken. Det handlar om att undersöka organisatoriska förutsättningar, psykosocial arbetsmiljö och förhållanden i privatlivet för anställda i kontaktyrken, jämfört med ett representativt urval av landets arbetande befolkning.

Läs mer om anslagen hos AFA Försäkring.