Beviljade bidrag vid Stockholms universitet:

Stefano Manzoni har beviljats 1 590 000 kronor i bidrag för projektet ”Quantifying the trade-offs between ecosystem service provision and water management in rice systems”. Forskningen är relevant för Tanzania och Vietnam.  

Anna Tompsett har beviljats 1 665 000 kronor för projektet ”Flood Resilience in Slums: Community-Responsive Adaptation in Kibera, Nairobi”.

Läs mer på Vetensskapsrådets webb.