Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas bidrag för projektet ”Karakterisering av proteinsyntes i mitokondrien”.

Kristina Jonas vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut beviljas bidrag för projektet ”Nya mekanismer i bakteriers tillväxtreglering”.

Forskarna förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver och därför ingår ett omfattade ledarskapsprogram. Totalt 255 ansökningar inkom.