Projektet, EDC-2020, startade 2014 och beviljades då, av Formas, finansiering med totalt 30 miljoner kronor över tre år. En expertpanel har utvärderat projektet vid halvtid och rekommenderar fortsatt finansiering i två år till. Panelen är imponerad över att man har lyckats samla och integrera tidigare fragmenterad miljötoxikologisk forskning till ett nationellt akademiskt centrum med spjutspetskompetens - från grundforskning till tillämpad forskning.

Fakta om Swetox

De universitet som står bakom Swetox är Karolinska Institutet (administrativt ansvarigt), Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Starten av Swetox är säkrad från fyra finansiärer - Karolinska Institutet, forskningsrådet FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer om Swetox: www.swetox.se