Av totalt 90 ansökningar har 52 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 57,8 procent. Totalt beviljades bidrag omfattande 5 628 342 kronor.

Beviljade konferensbidrag vid Stockholms universitet

Marina Ludwigs vid Engelska institutionen beviljas bidrag för ”Föränderliga föreställningar om mänsklighet: Generativ antropologi och mimetisk teori i dialog med kognitiv vetenskap.”

Fredrik Nordin vid Företagsekonomiska institutionen beviljas bidrag för ”CBIM 2017: Akademisk Workshop om affärs- och industriell marknadsföring”.

Eva Norén vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik beviljas bidrag för ”NORMA 17: Den 8:e nordiska konferensen om forskning i matematikdidaktik.”

Ferdinando Sardella vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap beviljas bidrag för ”Hinduism i Europa”.

Gunnar Svensson vid Institutionen för material- och miljökemi beviljas bidrag för ”Oorgandagarna”.

Forskningssamarbete Indien-Sverige

Vetenskapsrådet har vidare fattat beslut om bidrag till forskningssamarbete Indien-Sverige som utlystes 2015. Av 35 inkomna ansökningar blev 12 beviljade. Den svenska delen av bidragen uppgår till nära 6,9 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Stockholms universitet beviljades ett bidrag:

Arne Elofsson vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas bidrag för ”Deep Learning for Bioinformatics. Internationell projektledare: Michael M Gromiha (Indian Institute of Technology, Madras Chennai)”.

Läs mer om bidragen på Vetenskapsrådets webb.