Matthew Hayes vid Institutionen för astronomi beviljas 12 miljoner kronor för projektet ”Galaxhaloars stormande liv”. Martin Högbom vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas 11 miljoner kronor för projektet ”Geometrisk och elektronisk arkitektur hos högvalenta katalytiska metallkomplex i proteiner”.

Konsolideringsbidrag är en ny bidragsform vars syfte är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet. 2016 utlystes bidraget för första gången.