Vad händer när Arktis permafrost tinar

Örjan Gustafsson. Foto: Eva Dalin
Örjan Gustafsson.
Foto: Eva Dalin

Örjan Gustafsson får anslaget för att fortsätta studera vad som sker om den arktiska permafrosten tinar. I permafrosten i mark och havssediment ligger stora mängder växthusgaser bundna. Ett varmare klimat riskerar att frigöra dessa när de tinar, och därmed orsaka ännu kraftigare förändringar i klimatet.

Projektet kallas ”Cryosphere-Carbon on Top of the Earth (CC-Top):  Decreasing Uncertainties of Thawing Permafrost and Collapsing Methane Hydrates in the Arctic”.  ERC:s expertpanel föreslår att det femåriga projektet ska få en budget på upp till 2,5 miljoner euro.

– Studier kring kolkretsloppet och klimatet i Arktis är ett område där Stockholms universitet har en ledande roll internationellt. Anslaget ger oss möjlighet att gå ännu djupare i hur dessa komplexa permafrostsystem, framför allt de i havsbotten, är sammansatta och fungerar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra välgrundade prediktioner om framtida växthusgasutsläpp från dessa sovande jättar i det globala kolkretsloppet, säger Örjan Gustafsson.

Hur styr ekonomiska och sociala motiv våra beslut

Torsten Persson
Torsten Persson

Torsten Perssons forskning ligger i gränslanden mellan nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi och utgår från ett antal frågeställningar samt olika databaser med stora mängder individdata. Forskningsprojekt "Social och politisk ekonomi: teori och empiri" föreslås av ERC:s expertpanel få ett anslag på upp till 1,1 miljoner euro.  

Torsten Persson ska tillsammans med olika medförfattare undersöka hur individuella och sociala drivkrafter tillsammans bestämmer beslut av individer eller hushåll. Fyra specifika delstudier handlar om varför man väljer att skattefuska, när ett par väljer att skaffa barn, vilken identitet kinesiska par väljer att ge sina barn om föräldrarna tillhör olika etniska grupper, samt om individers beslut att stödja politiska kampanjer i USA.

– Hur människor omkring dig reagerar påverkar hur du gör. Samma politiska intervention får därmed olika utfall i olika sociala grupper beroende på hur andra i gruppen beter sig, säger Torsten Persson.

Projektet är uppdelat i två program. ERC-anslaget går framför allt till den del som handlar om hur samspelet mellan ekonomiska och sociala motiv styr individuella beslut. Den andra delen av programmet undersöker bland annat vem som blir politiker, hur kompetenta de är och i vilken mån politiker representerar befolkningen i stort, och har tidigare fått anslag från Vetenskapsrådet.

Det är andra gången Torsten Persson får ett Advanced Grant från ERC. 2010–2014 fick han anslag för projekten "State capacity, Conflict and Development" och "The Economics of Climate Change"

Om ERC Advanced Grant

Europeiska forskningsrådet, ERC, är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste tio åren. ERC tog emot närmare två tusen Advanced Grant-ansökningar 2015. Av 270 beviljade forskare är 9 verksamma i Sverige, eller vill bedriva sin forskning vid en svensk institution. De exakta beviljade beloppen avgörs i ett senare skede.