Belinda Reyers, forskare vid Stockholm Resilience Centre leder arbetet med GRAID och understryker programmets potential:

– Forskningsområden inom resiliens som exempelvis återkopplingsmekanismer, icke-linjär förändring och transformation, kan bidra till ökad förståelse av komplexa samspel och dynamiker mellan människa och natur, och hur transformation mot ett mer hållbart samhälle kan ske.

Kopplingen mellan GRAID och den globala agendan för FNs hållbarhetsmål – en mer rättvis och hållbar utveckling för människa och planet – är tydlig.

– GRAID ger oss möjlighet att sammankoppla, förnya och syntetisera vetenskapliga insikter med utvecklingsfrågor som bristande jämlikhet, migration, förlust av biodiversitet och framväxande sjukdomar. Det här är ett väldigt spännande och viktigt steg i utvecklingen och appliceringen av forskning inom resiliens och social-ekologiska system, säger Belinda Reyers.

Läs mer om GRAID på Stockholm Resilience Centres webb.

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens - förmågan att klara av förändring och vidareutvecklas.