De tre forskare vid Stockholms universitet som har tilldelats bidrag är följande:

Erik Berntson vid Psykologiska institutionen tilldelas bidrag för ”Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology”.

Lowe Börjeson vid Kulturgeografiska institutionen tilldelas bidrag för ”Rural Landscapes: Society, Environment, History”.

Andrés Rivarola vid Romanska och klassiska institutionen tilldelas bidrag för” Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies”.

Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) är ett samarbete mellan forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ansvariga för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. NOS-HS syftar till att stärka utbytet av information mellan nordiska forskningsråd.