Följande bidrag gick till Stockholms universitet:

Katrin Ahlgren vid Institutionen för språkdidaktik har beviljats anslag för projektet ”Berättelser om språkanvändning i det nya flerspråkiga Sverige – en longitudinell studie baserad på vuxna migranters erfarenheter”. Värdland: Spanien.

Hélène Audusseau vid Zoologiska institutionen har beviljats anslag för projektet ”Betydelsen av biotiska interaktioner för arters utbredning och abundans i en föränderlig miljö: en fallstudie av ett samhälle av nässelätande fjärilar och deras parasitiska insekter”. Värdland: Storbritannien.

Michael Gatchell vid Fysikum har beviljats anslag för projektet ”På jakt efter de diffusa interstellära banden med supraflytande heliumdroppar”. Värdland: Österrike.

Sophie Guignard vid Romanska och klassiska institutionen har beviljats anslag för projektet ”Narrativa röster av det irrationella i franskspråkig litteratur av nutida författarinnor: litterärt arv och omformad upplevelse av världen”. Värdland: Frankrike.

Ann-Judith Rabenschlag vid Historiska institutionen har beviljats anslag för projektet ”Från kommunism till islam. Hotbilder, rädslan för nedgång och sökande efter västerländsk identitet i den tyska efterkrigsdebatten”. Värdland: Tyskland.