Peter Wahlgren vid Juridiska institutionen beviljas bidrag från MMW på 2 340 000 kronor för projektet ”Legislation for the Future.

Arne Jarrick vid Centrum för evolutionär kulturforskning beviljas bidrag från MAW på 3 miljoner kronor för projektet ”Conflict, cooperation and equality – core drivers and essential results of cultural development in world history”.