– Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Per Alexandersson, som disputerade i matematik 2013 vid Stockholms universitet, har tack vare anslaget fått en postdoktoral tjänst hos professor James Haglund vid University of Pennsylvania i Philadelphia, USA. Forskningsprojektet som han ska driva tillsammans med professor Haglund består av två nära relaterade problemställningar som behandlar symmetriska funktioner och representationsteori.

Christiane Tretter kommer att vara gästprofessor vid Matematiska institutionen på Stockholms universitet. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla teorin för icke-symmetriska system, vilket är ett av Christiane Tretters specialområden. Genom att kombinera tekniker från flera olika fält inom matematiken – operatorteori, analys, komplex analys och geometri – kommer ytterligare steg att tas mot att lösa den matematiska fysikens utmaningar.

– Matematikforskningen ses ofta som esoterisk, världsfrånvänd och obegriplig – även av andra forskare. Men utan utvecklingen av matematiken hade det moderna samhället inte existerat. Dagens matematikforskning är en grund för framtiden. Vi är mycket glada över att få del av den välbehövliga matematiksatsning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nu gör, säger Anders Karlhede, vicerektor för naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien kommer att ge stöd till sammanlagt 84 framstående matematikforskare under 2014–2022. Stödet uppgår till totalt 160 miljoner kronor.  Programmet omfattar 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. 15 forskare har fått stöd i den första omgången av programmet.