Arctic Ocean 2018
Isbrytaren Oden under den svensk-amerikanska expeditionen Arctic Ocean 2018.
Foto: Jan-Ola Olofsson

Arctic Avenue kommer att ledas av docent Nina Kirchner vid Stockholms universitet och professor Atte Korhola vid Helsingfors universitet. Projektet finansieras med totalt 600 000 euro som ska fördelas jämnt mellan de två universiteten.

Arktis genomgår en aldrig tidigare skådad uppvärmning. Detta kommer att få konsekvenser för människor och för den naturliga miljön lokalt, men har också omfattande konsekvenser globalt. De senaste stora förändringarna i Arktis kan till exempel ha bidragit till de extrema väderförhållandena i många delar av världen. Sådana förändringar kommer att få långtgående konsekvenser, exempelvis hota global livsmedelsproduktion.
- Vi är mycket stolta över den starka tvärvetenskapliga forskningen om Arktis som båda universiteten gör för att hantera klimatförändringen, säger prorektor Clas Hättestrand vid Stockholms universitet och vice rektor Hanna Snellman vid Helsingfors universitet.

- Genom samverkan kan vi skapa en attraktiv knutpunkt för arktisk forskning med avancerad forskning som förbinder olika discipliner och enheter vid de två universiteten.

Vid båda universiteten finns också en utmärkt forskningsinfrastruktur, inklusive arktiska forskningsstationer. Ett mål med Arctic Avenue är att göra dessa stationer till internationella plattformar för storskalig arktisk forskning.

 - Vårt samarbete bygger på att varje part bidrar med olika styrkor och expertis. Att kombinera dem på ett sätt där de kompletterar varandra är centralt för att uppnå en bättre förståelse för det föränderliga arktiska området. Det skapar också en blomstrande vetenskaplig miljö där unga forskare kan växa och stödjas av Arctic Avenue, tillägger Nina Kirchner, projektledare vid Stockholms universitet.

- Arctic Avenue kommer att stödja vår expertis för att nå den absoluta bästa internationella nivån. Vi kommer att få en mer övergripande förståelse för de faktorer och processer som påverkar miljön i Arktis. På så sätt kan vi även utarbeta prognoser för framtiden, säger Atte Korhola, projektledare vid Helsingfors universitet. 

Arctic Avenue lanseras med ett forskningsseminarium i mars. Följ Twitter #ArcticAvenue för mer nyheter.

Arctic Avenue omfattar flera enheter vid båda universiteten: 

Vid Stockholms universitet: Bolincentret för klimatforskning (där flera institutioner samverkar tvärvetenskapligt)

Vid Helsingfors universitet: Ekosystem och miljöforskningsprogram vid fakulteten för biovetenskap och miljövetenskaper HELSUS (Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap), Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) samt Institutionen för fysik Institutionen för geovetenskaper och geografi.